Mladá muzika Šardice
 
Deutsch - ASCII Kontakt English - ASCII

 
  Hudební ukázka   CD 1   CD 2   Vystoupení  
 

 
Dechová hudba Mladá muzika Šardice byla založena v roce 1980. Soubor má celkem 51 
členů ve věku od 10 do 23 let. Vystupuje jak v malém obsazení v počtu 13 osob, tak 
ve velkém obsazení v počtu 51 osob. Soubor má čtyři stálé zpěváky. Soubor hraje v 
tradičních lidových krojích. Repertoár tvoří skladby lidové a také skladby koncert-
ního charakteru a pochodové.                            
Od založení Mladé muziky se v jejím čele vystřídalo několik vedoucích a dirigentů. 
V roce 1990 stanul v jejím čele učitel hudby pan Josef Ištvánek a při jejím vedení 
uplatnil své dlouholeté zkušenosti z vedení „Veselé muziky" a „Dolanky" v Ratiško-
vicích. Pod jeho vedením soubor zaznamenal rychlý vzestup.             
Soubor byl 8x v Německu, 2x v Polsku, 2x v Belgii, 2x v Holansku, 3x v Rakousku.
Mladá muzika pravidelně účinkuje na festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích a
pořádá již tradiční přehlídku mládežnických dechových hudeb v Šardicích v měsíci
červnu a v prosinci také již tradiční vánoční koncerty. Mladou muziku můžete slyšet
také v rádiu - v Dechparádě na rádiu Jih nebo ve vysílání Českého rozhlasu Brno a
zpěváci Mladé muziky vystoupily v programu České televize Ostrava: „Kdyby ty muziky
nebyly".                                      
 
1991 - mezinárodní soutěž v belgickém
    Neerpeltu - soubor zde získal
    I. cenu
1992 - bavorský Bamberk opět I.
    cena a zvláštní uznání 
    poroty - „Zvláště vynikající
    soubor soutěže"
1995 - mezinárodní soutěž dechových
    hudeb v Brně - Zlaté pásmo a
    pohár časopisu „Slovácká
    dechovka"
   - mezinárodní soutěž v bavorském Fűssenu - ve své kategorii I. místo s vyzna-
    menáním
1996 - mezinárodní soutěž dechových
    hudeb v Brně - I. místo ve 
    své kategorii
   - Slovensko - „Trenčín 
    K. Pádivého" - soutěž
    dechových hudeb - I. místo
   - v měsíci březnu natočil soubor
    v Českém rozhlase Brno pro 
    firmu Multisonic Karla Wágnera
    svoji první kazetu a CD
    „Až budu veliký"
   - v srpnu byla Mladá muzika na týdenním zájezdu v Belgii.
1997 - v tomto roce se soubor
    zúčastnil mezinárodní
    soutěže v Brně, kde se
    umístnil ve své kategorii
    ve stříbrném pásmu  
   - na přelomu měsíce dubna
    a května se soubor zúčast-
    nil mezinárodní soutěže
    dechových hudeb v Německu,
    město Menghofen. Zde získal
    soubor první místo s
    vyznamenáním a první cenu
    v divácké soutěži.
1998 - v měsíci dubnu nahrála Mladá muzika v českém rozhlase Brno svoji druhou kazetu
    a CD „Dík za vychování" u firmy Akon pana Antonína Koníčka. Obě kazety byly
    nahrány ve velkém obsazení.
   - v měsíci červnu se zúčastnila mezinárodní soutěže dechových hudeb v Německu,
    město Wegscheid, kde získala I. místo ve své kategorii.
   - vystoupila v televizním pořadu „Příště u Vás", který se natáčel v Uherském
    Ostrohu u hudebního skladatele Blahoslava Smišovského.
   - v měsíci září se soubor zúčastnil mezinárodního folklorního festivalu ve
    Francii, město Dijon.
1999 - v měsíci lednu soubor vystoupil v České televizi v pořadu "Klub přátel dechovky",
    který se natáčel v Šardicích
   - v červnu přivezl z mezinárodní soutěže dechových hudeb v Německu, město
    NEUKIRCHEN 1. místo s pochvalou
2000 - účast na festivalech a přehlídkách viz kalendář akcí od 14.- 26. července
    účast na 8.Japan International Jouth Musicale - mezinárodní festival mladých
    ve městě SHIZUOKA - JAPONSKO     
 

 
e-mail